Uitstroomgegevens

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs de afgelopen drie jaar is als volgt:

Uitstroomgegevens Het Woudhuis laatste drie schooljaren

                                              2016-2017                2017 – 2018                 2018 -2019

VWO           7                9                 7
HAVO/VWO           2                6                 3
HAVO           2                1                 5
TL/HAVO           4                2                 4
TL           7                2                 6
KADER/TL           2                1
KADER            1                4                 1
BASIS/KADER                3                 1
BASIS                5                 2
TOTAAL          25              33               29

Uitstroomcijfers

Normen (niet)gecorrigeerde standaardscore Cito Eindtoets

Jaar                                                     Landelijk gemiddelde

2019                                                              534.4

Woudhuis:

Jaar                                                         2016                           2017                           2018

Resultaat                                               534,5                          536,2                          528,9