Vakanties en vrije dagen


Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.


V
akantierooster 2020-2021 

Eerste schooldag   Maandag 31 augustus 2020 
Herfstvakantie   Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020 
Kerstvakantie   Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie   Maandag 22 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021 
Goede vrijdag/2e paasdag  Vrijdag 2 april 2021 t/m maandag 5 april 2021 
Koningsdag  Dinsdag 27 april 2021 
Meivakantie  Maandag 3 mei 2021 t/m vrijdag 14 mei 2021 (inclusief Hemelvaartsdag 13 mei) 
Pinkstermaandag   24 mei 
Laatste schooldag  16 juli 2021 
Zomervakantie   Maandag 19 juli 2021 t/m vrijdag 28 augustus 2021 

Studiedagen Het Woudhuis 2020-201

Woensdag 18 november 2020

Woensdag 10 februari 2021

Dinsdag 6 april 2021

→ De school is dan gesloten/ leerlingen zijn vrij

 

Vakantierooster 2021 -2022

Herfstvakantie   16.10 t/m 24.10 
Kerstvakantie  25.12 t/m 09.01  
Voorjaarsvakantie  26.02 t/m 06.03  
Goede vrijdag en paasmaandag  15.04 t/m 18.04  
Meivakantie incl. koningsdag (27-04) en Bevrijdingsdag (05-05)  27.04 t/m 07.05  
Hemelvaart  26.05 en 27.05  
Pinkstermaandag   06.06 
Zomervakantie   09.07 t/m 21.08