Vakanties en vrije dagen

Vakantieregeling 2018 -2019

 

Herfstvakantie 20-10-2018 t/m 28-10-2018
Kerstvakantie 22-12-2018 t/m 06-01-2019
Krokus(voorjaars)vakantie 23-02-2019 t/m 03-03-2019
Meivakantie 27-04 -2019 t/m 05-05-2019
Pinkstervakantie10-06-2019 t/m 14-06-2019
Zomervakantie20-07-2019 t/m 01-09-2019

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.

Studiedagen:

 Studiedag team     dinsdag 25 september 2018Groepen 1 t/m 8 vrij
 Studiedag team     maandag 29 oktober 2018Groepen 1 t/m 8 vrij
 Studiedag team     vrijdag 22 februari 2019Groepen 1 t/m 8 vrij