Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een kalender uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u via uw kind en/of via de mail een nieuwsbrief waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze kalender ook opgenomen worden.

Vakantieregeling 2017-2018

Astervakantie 16-10-2017 t/m 20-10-2017
Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018
Krokus(voorjaars)vakantie 26-02-2018 t/m 02-03-2018
Goede vrijdag en Paasmaandag 30-03-2018 t/m 02-04-2018
Koningsdag 27-04-2018
Meivakantie 30-04-2018 t/m 11-05-2018
Pinkstermaandag21-05-2018
Zomervakantie 16-07-2018 t/m 24-08-2018

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.

Studiedagen:

 Studiedag teammaandag 18 september 2017Groepen 1 t/m 8 vrij
 Studiedag team woensdag 22 november 2017Groepen 1 t/m 8 vrij
 Studiedag team dinsdag 6 februari 2018Groepen 1 t/m 8 vrij
 Studiedag team donderdag 28 juni 2018Groepen 1 t/m 8 vrij

 Margedagen  groepen 1 t/m 4:

Alle vrijdagmiddagen marge.