Vakanties en vrije dagen


Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.

Vakantierooster 2021 -2022

Herfstvakantie   16.10 t/m 24.10 
Kerstvakantie  25.12 t/m 09.01  
Voorjaarsvakantie  26.02 t/m 06.03  
Goede vrijdag en paasmaandag  15.04 t/m 18.04  
Meivakantie incl. koningsdag (27-04) en Bevrijdingsdag (05-05)  27.04 t/m 07.05  
Hemelvaart  26.05 en 27.05  
Pinkstermaandag   06.06 
Zomervakantie   09.07 t/m 21.08 

Studiedagen, alle leerlingen vrij:

10 januari 2022
23 maart 2022
16 juni 2022