Vakanties en vrije dagen

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 

Herfstvakantie   Ma. 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Studiedag Leerplein055 Wo. 9 november 2022  
Kerstvakantie Ma. 26 december 2022 t/m vr. 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie Ma. 27 februari t/m vr. 3 maart 2023
2e Paasdag Ma. 10 april 2023
Meivakantie Ma. 24 april t/m vr. 5 mei 2023
2e Pinksterdag Ma. 29 mei 2023
Zomervakantie   Ma. 10 juli t/m vr. 18 augustus 2023

Studiedagen (leerlingen vrij)

21 oktober 2022, studiedag 1
9 november 2022, studiedag leerpleinbreed
9 januari 2023, studiedag 2
6 maart 2023, studiedag 3
27 juni 2023, studiedag 4