Pauzes

In de kleutergroepen pauzeren de kinderen en krijgen  de gelegenheid iets te eten en te drinken. Dat gebeurt ook in andere groepen; een beker of een pakje drinken met een stuk fruit, een boterham of een koek (geen snoep). Dinsdag en woensdag zijn onze  fruitdagen, dan nemen onze leerlingen alleen fruit mee.

Vanaf  november 2021 t/m april 2022 doet het Woudhuis mee aan het EU-schoolfruit project. Dat houdt in dat  op dinsdag, woensdag en donderdag het fruit door de school wordt verzorgd.

Maandag en donderdag (groep 6 gym in de pauzetijd): 

Groep 3 en 4/5 = 35 leerlingen van 10.15 uur – 10.30 uur
Groep 6/7 en 8 = 48 leerlingen van 10.30 uur – 10.45 uur 

 

Dinsdag, woensdag en vrijdag:
Groep 3 en 4/5 = 35 leerlingen van 10.15 uur – 10.30 uur 

Groep 6/7 en 8 = 48 leerlingen van 10.30 uur – 10.45 uur