GMR

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. Leden zijn personeelsleden van de diverse scholen en ouders. Personeelsleden van een school kiezen de personeelsleden die in de MR zitting nemen, ouders kiezen de ouders.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor de scholen in ons openbaar primair onderwijs (Leerplein055) heeft dezelfde bevoegdheden voor zover het gaat om onderwerpen die alle scholen raken. De GMR bestaat uit betrokkenen van de verschillende openbare scholen van Leerplein055.

verslag GMR 27 juni 2017 (4)

verslag GMR 25 september 2017 (1)

2017 31 oktober GMR agenda

2017 28 november GMR agenda

017 09-25 GMR agenda

2017 06-27 GMR agenda

(voorlopig)verslag GMR 31 oktober 2017