Dit jaar onder de aandacht

Komend schooljaar gaan wij als school aan de slag met de volgende speerpunten:

  1. talentateliers groep 1 t/m 8 drama/dans en muziek
  2. Implementeren van 4x wijzer, de vakken geschiedenis en aardrijkskunde. Introductie Natuuronderwijs
  3. Visie/Missie traject
  4. Het implementeren van het volgmodel voor het jonge kind, Kleuter in  beeld.
  5. Implementatie nieuwe rekenmethode