Dit jaar onder de aandacht

Komend schooljaar gaan wij als school aan de slag met de volgende speerpunten:

  1. Zicht t op ontwikkeling
  2. Implementeren van 4x wijzer, de vakken geschiedenis en aardrijkskunde
  3. Het implementeren van Estafette, een methode voortgezet technisch lezen
  4. Het implementeren van het volgmodel voor het jonge kind, Digikeuzebord.
  5. Doorgaangde lijn Explicite directie instructie implementeren d.m.v. coaching on the job