Dit jaar onder de aandacht

Komend schooljaar gaan wij als school aan de slag met de volgende speerpunten:

  1. Inzet van ICT ter ondersteuning van het primaire proces. De computers worden vervangen door chrome books  (groep 4 t/m 8) en i pads (groep 1 t/m 3) en we gaan het programma Muiswerk inzetten om leerlingen nog meer op maat te laten werken.
  2. We gaan  de “invulling van de middagen”  veranderen om meer te gaan werken vanuit de 21 eeuwse vaardigheden. Dit houdt in dat we 2 middagen per week de Wereld oriënterende vakken gaan integreren van groep 1 tot en met groep 8. We maken hiervoor gebruik van de methode 4xWijzer (inclusief een scholingstraject voor het team hiervoor in 2018-2019)
  3. Komend schooljaar staren we met het implementeren van  KiVa, een methode voor de sociaal- emotionele ontwikkeling.
  4. In de groepen 5 t/m 8 wordt gestart met de nieuwe Engelse methode “Join in’.
  5. Explicite directe instructie structureel inzetten. Uitgangspunt is dat je op sommige momenten in het onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen.