Dit jaar onder de aandacht

Komend schooljaar gaan wij als school aan de slag met de volgende speerpunten:

  1. Inzet van ICT ter ondersteuning van het primaire proces. Met inzet van onze chrome books  (groep 4 t/m 8) en i pads (groep 1 t/m 3) gaan we met behulp van het  programma Muiswerk https://muiswerk.nl/po/slimme online lesmodules inzetten om leerlingen nog meer op maat te laten werken.
  2. We gaan  de “invulling van de middagen”  verder uitbreiden om nog meer te gaan werken naar de  21-eeuwse vaardigheden (klik hier). Dit houdt in dat we 2 middagen per week de Wereld oriënterende vakken gaan integreren van groep 1 tot en met groep 8. We maken hiervoor gebruik van de methode 4xWijzer (we worden hierin begeleid door het team van 4 x wijzer). Afgelopen jaar zijn we gestart met geschiedenis, komend jaar wordt ook aardrijkskunde thematisch aangeboden.
  3. Het vak lezen (technisch- en begrijpend) krijgt een impuls. We willen dan onze leerlingen meer leesplezier gaan ontwikkelen. De leerkrachten zullen begeleidt worden in de didactiek, ‘wat werkt’. Streven is hogere opbrengsten.
  4. In de groepen 1 t/m 4 wordt gestart met de Engelse methode “Join in’ (afgelopen jaar ingevoerd bij de groepen 5 t/m 8)
  5. Explicite directe instructie structureel inzetten. Uitgangspunt is dat je op sommige momenten in het onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen. 
  6. Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op het jonge kind, komen tot een keuze voor een volgmodel.