Dit jaar onder de aandacht

Komend schooljaar gaan wij als school aan de slag met de volgende speerpunten:

  1. Steengoede reken lessen; implementatie nieuwe methode en het versterken van basisvaardigheden. De teamleden werken cyclisch in focusgroepen rekenen, spelling en lezen aan een doorgaande lijn om het onderwijsaanbod zo passend mogelijk te maken. Ons doel is: ieder kind leert elke les.
  2. Thematisch werken; geschiedenis, natuur en aardrijkskunde worden middels themalessen aangeboden waarbij de leerling uitgedaagd wordt om nieuwsgierig te zijn en te onderzoeken. Bij elk thema staat er een talent centraal binnen de school (dans, toneel, sport, schilderen, etc.).
  3. Verbinden en betrokken; het kind, de ouder en school voelen zich samen betrokken met het leerproces van het kind en bij de groep en school.