dit jaar onder de aandacht

Komend schooljaar gaan wij als school aan de slag met de volgende speerpunten:

  1. Inzet van ICT ter ondersteuning van het primaire proces. De devices worden vervangen en we gaan het programma Muiswerk inzetten om leerlingen nog meer op maat te laten werken.
  2. We willen de “invulling van de middagen” gaan veranderen en meer gaan werken vanuit de 21 eeuwse vaardigheden. Dit houdt in dat we 2 middagen per week de Wereld oriënterende vakken gaan integreren van groep 1 tot en met groep 8. En we gaan ons oriënteren ons op een nieuwe methode die aansluit bij deze vaardigheden.
  3. Het derde speerpunt is het invoeren van een methode voor de sociaal- emotionele ontwikkeling.