de directie

Vanaf 1 april 2018 is Roel Oost  directeur van OBS Het Woudhuis. Hij werkt de hele week, behalve  woensdag. Hij heeft dagelijkse leiding van de school en is het eerste aanspreekpunt binnen de school. Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de schooldirecteur verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de onderwijskundige inhoud van de school.