de directie

Directeur van OBS Het Woudhuis is Roel Oost. Hij werkt de hele week, behalve  woensdag. Hij heeft de dagelijkse leiding van de school en is hetLees meer


Dit jaar onder de aandacht

Komend schooljaar gaan wij als school aan de slag met de volgende speerpunten: Inzet van ICT ter ondersteuning van het primaire proces. Met inzet vanLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Het schoolteam

Het schoolteam 2019-2020 bestaat uit het volgende enthousiaste team: Directeur Roel Oost (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) Groep 1/2  Marianne de Jong (donderdag, vrijdag enLees meer


Intern begeleider

Binnen onze school hebben we een intern begeleider (ib-er). De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende, coachende en begeleidende taken. ZijLees meer


mensen in de school

Leerkrachten Onze school heeft 11 leerkrachten, een interne begeleider, een onderwijsassistente en een vakleerkracht bewegingsonderwijs, die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn. DoorLees meer


Pauzes

In de kleutergroepen pauzeren de kinderen en krijgen  de gelegenheid krijgen iets te eten en te drinken. Dat gebeurt ook in andere groepen; een bekerLees meer


Schooltijden/Continurooster

Dit jaar starten we op het Woudhuis met een continurooster, dat betekent dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven en lunchen. De schooltijdenLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Vakanties en vrije dagen

Vakantieregeling 2019 -2020   Herfstvakantie  21-10-2019 t/m 25-10-2019 Kerstvakantie  23-12-2019 t/m 03-01-2020 Voorjaarsvakantie Goede vrijdag en Paasmaandag  24-02-2020 t/m 28-02-2020 10-04-2020 t/m 13-04-2020 Meivakantie BevrijdingsdagLees meer