de directie

Directeur van OBS Het Woudhuis is Roel Oost. Hij werkt de hele week, behalve  woensdag. Hij heeft de dagelijkse leiding van de school en is hetLees meer


Dit jaar onder de aandacht

Komend schooljaar gaan wij als school aan de slag met de volgende speerpunten: Inzet van ICT ter ondersteuning van het primaire proces. De computers wordenLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Onze school laat met foto’s, fotoalbums, en video’s de activiteiten op school zien, bijvoorbeeld tijdens schoolreisjes, (les)activiteiten of feestelijkheden. Wij plaatsen beeldmateriaal op de schoolwebsite, de (digitale)Lees meer


GMR

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpenLees meer


Het schoolteam

Het schoolteam 2018-2019 bestaat uit het volgende enthousiaste team: Directeur Roel Oost (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) Groep 1/2  Marianne de Jong (donderdag, vrijdag en maandag)Lees meer


mensen in de school

Leerkrachten Onze school heeft 11 leerkrachten, een interne begeleider en een vakleerkracht bewegingsonderwijs, die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn. Door overheidsmaatregelen ,Lees meer


Pauzes

In de kleutergroepen bestaat de pauze uit het feit dat de kinderen de gelegenheid krijgen iets te eten en te drinken. Ook in de andere groepenLees meer


Schooltijden

De schooltijden zijn als volgt: Groep 1-4 Groep 5-8 Maandag 08.30 – 12.00 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15 13.15 – 15.15 Dinsdag 08.30 –Lees meer


Sponsoring

Sponsoring in relatie tot de school doet zich de laatste jaren steeds meer voor. Leerplein055 verbindt zich aan het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezetLees meer


Taken van de Intern Begeleider

Kinderen kunnen op cognitief of sociaal gebied problemen hebben. Deze kunnen met elkaar samenhangen. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kunnen deLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Vakanties en vrije dagen

Vakantieregeling 2018 -2019   Herfstvakantie  20-10-2018 t/m 28-10-2018 Kerstvakantie  22-12-2018 t/m 06-01-2019 Voorjaarsvakantie Goede vrijdag en Pasen  23-02-2019 t/m 03-03-2019 19-04-2019 t/m 22-04-2019 Meivakantie HemelvaartsdagLees meer