de directie

Vanaf 1 april 2018 is Roel Oost  directeur van OBS Het Woudhuis. Hij werkt de hele week, behalve  woensdag. Hij heeft dagelijkse leiding van deLees meer


de groepen

Dit schooljaar hebben we de volgende indeling van groepen en leerkrachten: Groep Leerkracht(en)  mailadressen leerkachten  1 Marianne de Jong/ Yvette Koers  mjong@leerplein055.nl; ykoers@vervanger.leerplein055.nl  2  MarianneLees meer


dit jaar onder de aandacht

Komend schooljaar gaan wij als school aan de slag met de volgende speerpunten: Inzet van ICT ter ondersteuning van het primaire proces. De devices wordenLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Leerplein055 staat positief ten opzichte van het gebruik van sociale media. Dankzij sociale media hebben wij de mogelijkheid om ouders en andere betrokkenen een extra ‘kijkjeLees meer


GMR

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpenLees meer


mensen in de school

Leerkrachten Onze school heeft 12 leerkrachten en een vakleerkracht bewegingsonderwijs, die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn. Door overheidsmaatregelen , maar ook doordatLees meer


Pauzes

In de kleutergroepen bestaat de pauze uit het feit dat de kinderen de gelegenheid krijgen iets te eten en te drinken. Ook in de andere groepenLees meer


Schooltijden

De schooltijden zijn als volgt: Groep 1-4 Groep 5-8 Maandag 08.30 – 12.00 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15 13.15 – 15.15 Dinsdag 08.30 –Lees meer


Sponsoring

Sponsoring in relatie tot de school doet zich de laatste jaren steeds meer voor. Leerplein055 verbindt zich aan het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezetLees meer


Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur,  groepsleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel. Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog een groot aantalLees meer


Taken van de Intern Begeleider

Kinderen kunnen op cognitief of sociaal gebied problemen hebben. Deze kunnen met elkaar samenhangen. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kunnen deLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een kalender uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgtLees meer