Aansprakelijkheid en verzekeringen

Leerplein055 heeft voor de Leerplein055-scholen bij Meeùs de volgende verzekeringen ondergebracht: Collectieve ongevallen- en doorlopende reisverzekering Alle leerlingen en personeelsleden van de school zijn verzekerdLees meer


Afnamedata basisschool eindtoets

De afnameperiodes van de Centrale Eindtoets voor het schooljaar 2018–2019 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. De papieren Centrale Eindtoets bestaat in 2019Lees meer


CODA Bibliotheek

Met een bibliotheek, museum en archief is CODA hét cultuurhuis van Apeldoorn, voor Apeldoorners en voor bezoekers van elders. De bibliotheek is gratis van 0 totLees meer


Hoofdluis

Binnen de school is een groep ouders actief als hoofdluiswerkgroep. Deze werkgroep controleert na iedere vakantie alle leerlingen van de school op hoofdluis en voertLees meer


Infobulletin digitaal

Eens per maand ontvangt u ons Digitale Infobulletin, waarin u allerlei gegevens, activiteiten en actuele berichten van school kunt lezen. Oproepen voor ouderhulp die vaak verschijnenLees meer


Naar het voortgezet onderwijs

Kinderen uit groep 8 krijgen in april te maken met de eindtoets basisonderwijs, ook van het CITO. De toets is bedoeld als hulpmiddel om teLees meer


Op de fiets, lopend of met de auto

Op de fiets, lopend of met de auto Onze fietsenstalling kan niet alle meegebrachte fietsen bergen. Natuurlijk is het fijn om op de fiets naarLees meer


Overblijven/tussenschoolse opvang

Op Het Woudhuis kunnen de kinderen tussen de middag overblijven. Reserveren en annuleren kan 24 uur per dag online op PC, tablet of smartphone. Door hetLees meer


Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Leerplein055 verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze verklaringLees meer


Schoolfotograaf

Schoolfotograaf Elk jaar komt op onze school de schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen en individueel van de leerlingen. U bent uiteraard nietLees meer


Schooltijden

De schooltijden zijn als volgt: Groep 1-4 Groep 5-8 Maandag 08.30 – 12.00 08.30 – 12.00 13.15 – 15.15 13.15 – 15.15 Dinsdag 08.30 –Lees meer


Vakanties en vrije dagen

Vakantieregeling 2018 -2019   Herfstvakantie  20-10-2018 t/m 28-10-2018 Kerstvakantie  22-12-2018 t/m 06-01-2019 Voorjaarsvakantie Goede vrijdag en Pasen  23-02-2019 t/m 03-03-2019 19-04-2019 t/m 22-04-2019 Meivakantie HemelvaartsdagLees meer


Verjaardagen

Verjaardagen zijn extra feestdagen voor de kinderen. Natuurlijk vieren we dat zo vrolijk mogelijk. In de groep mag de jarige trakteren en daarna mogen deLees meer


Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Daar is een landelijke regeling voor afgesproken, die (streng!) doorLees meer