Pauzes

In de kleutergroepen pauzeren de kinderen en krijgen  de gelegenheid iets te eten en te drinken. Dat gebeurt ook in andere groepen; een beker ofLees meer


Peuterspeelzaal/peuteropvang

In ons schoolgebouw is een ruimte gerealiseerd voor een peuteropvang. In onze school zorgt Doomijn Kinderopvang voor peuteropvang, in een daarvoor speciaal gerealiseerde en ingerichteLees meer


Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Leerplein055 verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze verklaringLees meer


Rookvrije schoolpleinen

De Rijksoverheid heeft in het Nationaal Preventieakkoord met verschillende organisaties afspraken gemaakt over het terugdringen van roken. De ambitie is dat er in 2040 eenLees meer


School Maatschappelijk Werkster

Berna Velderman is vanaf 1 januari 2023 de nieuwe schoolmaatschappelijk werkster op het Woudhuis. Ze stelt zich aan u voor. Mijn naam is Berna VeldermanLees meer


Schoolapp en infobulletin digitaal

Schoolapp Via de app Parro heeft u toegang tot schoolberichten, berichten van de groep(en) van uw kind(eren) en de schoolagenda. U kunt zelf instellen voor welk soortLees meer


Schoolfotograaf

Schoolfotograaf Elk jaar komt op onze school de schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen en individueel van de leerlingen. U bent uiteraard nietLees meer


Schoolondersteuningsprofiel

Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de leeftijdsgroep, bieden wij een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd opLees meer


Schooltijden/Continurooster

Op het Woudhuis werken we met een continurooster, dat betekent dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven en lunchen. De schooltijden zijn alsLees meer


Schoolverzuim en verlof

Ieder kind tussen 5 en 16 jaar moet naar school. Dit heet leerplicht. In een aantal gevallen hoeft uw kind niet naar school of minderLees meer