Peuterspeelzaal / peuteropvang

In ons schoolgebouw is een ruimte gerealiseerd voor een peuteropvang.In onze school zorgt Doomijn Kinderopvang voor peuteropvang, in een daarvoor speciaal gerealiseerde en ingerichte ruimte.Lees meer


Pluskinderen

Die kinderen die meer aan kunnen dan het basisprogramma rekenen krijgen de mogelijkheid groepsdoorbrekend te rekenen (het rekenwerk van de volgende groep wordt gevolgd). dezeLees meer


Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Leerplein055 verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze verklaringLees meer


Resultaten en opbrengsten

‘Leerlingen zich optimaal laten ontwikkelen’, is het doel voor alle scholen van Leerplein055. Dit geldt voor het regulier onderwijs, maar zeker ook voor het speciaalLees meer


Rookvrije schoolpleinen

Schoolpleinen van Leerplein055-basisscholen zijn rookvrij vanaf 1 januari 2020 De Rijksoverheid heeft in het Nationaal Preventieakkoord met verschillende organisaties afspraken gemaakt over het terugdringen vanLees meer


Schoolapp en infobulletin digitaal

Schoolapp Via de app (beschikbaar voor zowel iPhone als voor Android) heeft u toegang tot schoolberichten, berichten van de groep(en) van uw kind(eren) en de schoolagenda. U kunt zelfLees meer


Schoolfotograaf

Schoolfotograaf Elk jaar komt op onze school de schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen en individueel van de leerlingen. U bent uiteraard nietLees meer


Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft wettelijk verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat welke ondersteuning een basisschool aan leerlingen kan bieden. Het actuele schoolondersteuningsprofiel staat op onze website.Lees meer


Schooltijden/Continurooster

Op het Woudhuis werken we met een continurooster, dat betekent dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven en lunchen. De schooltijden zijn alsLees meer


Schoolverzuim en verlof

Ieder kind tussen 5 en 16 jaar moet naar school. Dit heet leerplicht. In een aantal gevallen hoeft uw kind niet naar school. Of minderLees meer