Opvoedingsondersteuning Home-Start

Home-Start en Home-Start+ zijn programma’s voor opvoedingsondersteuning. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met tenminste één kind tot 7Lees meer


ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de Ouderraad en/of leerkrachten worden georganiseerd, kosten echter wel geld. De school heeft de bijdragen opgesplitst inLees meer


Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/ verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden hetLees meer


Overblijven/tussenschoolse opvang

Op Het Woudhuis kunnen de kinderen tussen de middag overblijven. Reserveren en annuleren kan 24 uur per dag online op PC, tablet of smartphone. Door hetLees meer


Passend Onderwijs Apeldoorn

Jean Monnetpark 15 7336 BA  Apeldoorn. Vragen kunt u bij voorkeur per mail sturen naar info@swvapeldoornpo.nl Telefonisch is Passend Onderwijs Apeldoorn telefonisch bereikbaar op 055-7600300Lees meer


Passend Onderwijs Apeldoorn PO

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De overheid wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere schoolLees meer


Pauzes

In de kleutergroepen bestaat de pauze uit het feit dat de kinderen de gelegenheid krijgen iets te eten en te drinken. Ook in de andere groepenLees meer


Peuterspeelzaal / peuteropvang

In ons schoolgebouw is een ruimte gerealiseerd voor een peuteropvang.In onze school zorgt Doomijn Kinderopvang voor peuteropvang, in een daarvoor speciaal gerealiseerde en ingerichte ruimte.Lees meer


Pluskinderen

Die kinderen die meer aan kunnen dan het basisprogramma rekenen, de pluskinderen, krijgen de mogelijkheid pluswerk te doen. Bv. Topondernemers, extra uitdagend rekenwerk, e.d. DezeLees meer


Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Leerplein055 verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze verklaringLees meer