Dit jaar onder de aandacht

Komend schooljaar gaan wij als school aan de slag met de volgende speerpunten: Steengoede reken lessen; implementatie nieuwe methode en het versterken van basisvaardigheden. DeLees meer


Diversiteit en seksualiteit

Op school maken leerlingen kennis met elkaars verschillende achtergronden en culturen. Dat omvat ook opvattingen over diversiteit en seksualiteit. Dit vraagt om sociale competenties vanLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


Gemeente Apeldoorn

Bezoekadres: Marktplein 1 7311 LG Apeldoorn Postadres: Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn telefoon: 14 055 (bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur) www.apeldoorn.nl/contact 


Gescheiden ouders

Gescheiden ouders: hoe gaat school hiermee om? Elke school krijgt wel te maken met gescheiden ouders van leerlingen. Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voorLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Godsdienstonderwijs en HVO

Humanistisch vormingsonderwijs Op onze school worden lessen HVO (humanistisch vormingsonderwijs) aangeboden voor de groepen 5 t/m 8. Ouders die hiervoor belangstelling hebben kunnen dit aangeven.Lees meer


Groepsindeling 2023-2024

Bezetting en groepsindeling 2023-2024 Dag/groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Groep 1-2 Malou Malou Malou Nienke Nienke Groep 3-4 Nienke Nienke Bettina Bettina Bettina GroepLees meer


Het schoolteam

Het schoolteam 2022-2023 bestaat uit het volgende enthousiaste team:     Onderwijsassistent:  Rik Veldhuizen Interne vertrouwenspersoon: Nienke Pol


Hoofdluis

Binnen de school is een groep ouders actief als hoofdluiswerkgroep. Deze werkgroep controleert na iedere vakantie alle leerlingen van de school op hoofdluis en voertLees meer