CJG-locaties in Apeldoorn

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft verschillende inlooppunten in Apeldoorn. Bellen of contact opnemen via de website kan ook of bel met (055) 357Lees meer


CODA Bibliotheek

Met een bibliotheek, museum en archief is CODA hét cultuurhuis van Apeldoorn, voor Apeldoorners en voor bezoekers van elders. Leren lezen en daar plezier in krijgen,Lees meer


Contactmomenten en rapporten

Op Het Woudhuis kennen we minimaal twee gespreksmomenten per schooljaar Er zijn twee schriftelijke rapportages. November 1e contactmoment met het accent op de sociaal/emotionele ontwikkeling vanLees meer


Continurooster

Op Het Woudhuis werken we met een continurooster. Dat betekent dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven. De lunch vindt plaats in eigenLees meer


Cultuur Onder Dak Apeldoorn (CODA)

Vosselmanstraat 299 7311 CL Apeldoorn tel.: 055 526 84 00 www.coda-apeldoorn.nl


De activiteitencommissie (AC)

Wat doet de Activiteitencommissie? De AC stelt zich als doel de samenwerking tussen ouders, het schoolbestuur, het leraren team, schoolcommissies, de leerlingen en overige bijLees meer


de directie

Directeur van OBS Het Woudhuis is Roel Oost. Hij werkt de hele week, behalve  woensdag. Hij heeft de dagelijkse leiding van de school en is hetLees meer


De geschiedenis van de school

De gemeente Apeldoorn vond dat de nieuwe wijk Woudhuis een Openbare school moest hebben en daarom werd er gestart met één groep in een lokaalLees meer


De medezeggenschapsraad

  Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio.Lees meer


De zorg op grote lijnen

Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid proberen tot een oplossing te komen. Dit kan betekenen datLees meer