CJG-locaties in Apeldoorn

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft verschillende inlooppunten in Apeldoorn CJG 055 357 88 75 (dagelijks van 8.30 – 17.00 uur) info@cjgapeldoorn.nl www.cjgapeldoorn.nlLees meer


CODA Bibliotheek

Met een bibliotheek, museum en archief is CODA hét cultuurhuis van Apeldoorn, voor Apeldoorners en voor bezoekers van elders. Leren lezen en daar plezier in krijgen,Lees meer


Contactmomenten en rapporten

Op Het Woudhuis kennen we minimaal twee gespreksmomenten per schooljaar Er zijn twee schriftelijke rapportages. November 1e contactmoment met het accent op de sociaal/emotionele ontwikkeling vanLees meer


Continurooster

Op Het Woudhuis werken we met een continurooster. Dat betekent dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven. De lunch vindt plaats in eigenLees meer


Cultuur Onder Dak Apeldoorn (CODA)

Vosselmanstraat 299 7311 CL Apeldoorn T (055) 526 84 00 mail@coda-apeldoorn.nl www.coda-apeldoorn.nl


De activiteitencommissie (AC)

Wat doet de Activiteitencommissie? De AC stelt zich als doel de samenwerking tussen ouders, het schoolbestuur, het leraren team, schoolcommissies, de leerlingen en overige bijLees meer


De directie

Directeur van OBS Het Woudhuis is Susanne Vermeulen-Zwerver. Zij is aanwezig op de maandag, donderdag en (woensdag). Zij heeft de dagelijkse leiding van de schoolLees meer


De Medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. DeLees meer


De ondersteuning op grote lijnen

Binnen Leerplein055 is de basisondersteuning op alle scholen op dezelfde wijze beschikbaar voor de kinderen. Hierdoor kunnen zij onderwijs volgen in een veilige, stimulerende leer-Lees meer


Digitalisering (ICT)

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Aandacht voor digitale hulpmiddelen is dan ook een van onze speerpunten. Digitale hulpmiddelen zijn nu en inLees meer