Contactmomenten en rapporten

Op Het Woudhuis kennen we minimaal twee gespreksmomenten per schooljaar Er zijn twee schriftelijke rapportages.

November
1e contactmoment met het accent op de sociaal/emotionele ontwikkeling van uw kind (rapportagegesprekken).

Maart
1e schriftelijk rapport met de mogelijkheid voor een gesprek n.a.v. het rapport met de groepsleerkracht.

Maart

2e mondeling contactmoment, ook weer met het accent op de sociaal/ emotionele ontwikkeling ( rapportagegesprekken).

Juni

Rapportagegesprekken  op verzoek van leerkracht en/of ouders.

Juli
2e schriftelijk rapport met de mogelijkheid voor een gesprek. De leerlingen van de groepen 7 (voor deze groep zijn het ‘voorlopige adviesgesprekken ‘) en 8 worden ook uitgenodigd om bij de gesprekken aanwezig te zijn. De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen een rapport mee bij de overgang naar de volgende groep.

Voor groep 8 kinderen en hun ouders vinden er in januari  advies gesprekken plaats over het voortgezet onderwijs.

Natuurlijk kunt u ook tussentijds informeren naar de ontwikkeling van uw kind. Wij vragen om hiervoor een afspraak te maken met de groepsleerkracht.