Visie en missie

Het Woudhuis is een openbare school in de wijk Het Woudhuis. De school is gevestigd in het multifunctionele gebouw en wijkcentrum Het Bolwerk, waarin o.a. ook kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zijn gevestigd.

Op dit moment telt de school rond de 150 leerlingen verdeelt over 7 groepen. Alleen de kleutergroep is een combinatiegroep. De meeste leerlingen komen uit de wijk, waarbij ouders bewust hebben gekozen voor een openbare en kleinere school in de buurt.

 Visie 

Op Het Woudhuis willen wij onze leerlingen bruisend onderwijs bieden, voor iedereen toegankelijk, waar iedereen zich veilig voelt en waar modern onderwijs gegeven wordt.

De school heeft als motto: “Samen maken we er meer van”.

 

Missie

  • De algemene toegankelijkheid, de school weigert geen leerlingen op grond van ras of overtuiging.
  • Binnen een veilige leeromgeving wordt duidelijk aandacht besteed aan de basisvaardigheden waarbij moderne onderwijsleermiddelen en ICT als belangrijke instrumenten worden ingezet.
  • Streven naar een maximale ontplooiing van de leerlingen door het bevorderen van de  zelfstandigheid, zelfredzaamheid en taak verantwoordelijkheid.
  • Afstemming van het onderwijs zodat een leerling met een verschil in leertempo, leerstijl, werkhouding, leercapaciteit en sociale competentie een doorgaande ontwikkeling doormaakt waarbij er sprake is van een goede balans tussen klassikaal onderwijs en individueel afgestemd onderwijs.

Op Het Woudhuis streven wij met elkaar er naar alle kinderen een school te bieden waarin ze zich veilig voelen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig en evenwichtig persoon.