Korte introductie van de school

De openbare basisschool Het Woudhuis ligt in het wijkdeel Woudhuis, een vrij nieuwe en jonge wijk in Apeldoorn. De leerlingen komen voornamelijk uit de wijken Woudhuis, Osseveld-Oost, Osseveld-West en Zevenhuizen.

De school is gehuisvest in Het Bolwerk, een moderne multifunctionele wijkaccommodatie. In dit gebouw treft u ook een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal,  buitenschoolse opvangcentra en een sociaal culturele instelling.