Jaarverslag

Elk schooljaar worden zaken die in en rondom obs Het Woudhuis plaatsvinden vastgelegd in een jaarverslag. Hierbij kunt u denken aan onderwijs inhoudelijke zaken, maar ook diverse activiteiten die hebben plaatsgevonden

Via onderstaande link vindt u het jaarverslag van Het Woudhuis 2016-2017.

jaarverslag Woudhuis 2016 2017