De geschiedenis van de school

De gemeente Apeldoorn vond dat de nieuwe wijk Woudhuis een Openbare school moest hebben en daarom werd er gestart met één groep in een lokaal van basisschool de Regenboog. Op dat moment was de dependance van obs de Bundel geboren.

De groep groeide en moest al snel verhuizen naar andere noodlokalen die op de plek stonden waar nu het grasveld bij Het Bolwerk ligt. Zo groeide de dependance van de Bundel uit tot een volwaardige school. Er werd al nagedacht over een definitieve locatie, maar financiële tekorten gooiden roet in het eten waardoor de bouw niet door kon gaan.

Er werd uiteindelijk een oplossing gevonden in een samenwerking met Accres. Zo ontstond het multifunctionele centrum het Bolwerk waarin een hele vleugel bestemd was voor de school. In de volgende jaren groeide de school gestaag. Er werd zelfs gedacht om aan de andere kant van de spoorlijn uit te gaan breiden. Er werden zelfs klassen gehuisvest in de kantorengebouwen aan de Linie.

Door de groei was de roep om zelfstandig verder te gaan groot. Met het bereiken van de 200 leerlingen grens werd obs Het Woudhuis een zelfstandige school.