Pluskinderen

Die kinderen die meer aan kunnen dan het basisprogramma rekenen, de pluskinderen, krijgen de mogelijkheid pluswerk te doen. Deze leerstof wordt o.a. diitaal aangeboden via Muiswerk. Verder maken e gerbuik van extra uitra uitdagend rekenwerk, e.d. Deze plusleerlingen krijgen zelfs de mogelijkheid om het rekenwerk van de volgende groep te volgen. Groepsdoorbrekend rekenen. De leerlingen worden dan “doorgetoetst”, zodat zij op hun niveau kunnen starten. In groep 8 kunnen ze verder met de digitale methode “Math”.