Pluskinderen

Die kinderen die meer aan kunnen dan het basisprogramma rekenen krijgen de mogelijkheid groepsdoorbrekend te rekenen (het rekenwerk van de volgende groep wordt gevolgd). deze leerlingen worden doorgetoetst, zodat zij op hun eigen niveau kunnen starten.

In groep 8 kunnen ze verder met de digitale methode “Math”.