Huiswerk

In de midden- en bovenbouw kunnen de kinderen huiswerk opdrachten krijgen. Het gaat om het leren van de tafels van vermenigvuldiging, woordpakketten, topografie, de voorbereiding van een spreekbeurt, materiaal verzamelen voor werkstukken, boekbesprekingen, e.d.

Constateert de groepsleerkracht dat het huiswerk niet de aandacht krijgt die het verdient, dan zal de ouders/verzorgers gevraagd worden het huiswerk te ondertekenen. Mocht dat voorkomen, dan willen we dat graag samen met u regelen, zodat plezier in leren en in schoolgaan voorop blijft staan.