Computers en digitale schoolborden (ICT)

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Aandacht voor digitale hulpmiddelen is dan ook een van onze speerpunten. Digitale hulpmiddelen zijn nu en in de toekomst niet meer weg te denken, of het nu in de werk- of thuissituatie is. Iedereen moet met een computer om kunnen gaan en natuurlijk ook met andere digitale hulpmiddelen. Onze leerlingen werken met leerzame programma’s die aansluiten op taal-,  reken-, begrijpend lezen-, natuur en techniekprogramma’s. Alle leerkrachten hebben een i-pad, waar leerlingen ook op kunnen werken.

Elke groep vanaf groep 1 beschikt over een aantal computers. In de gangen van de school, en in een aantal lokalen kan met computers worden gewerkt. Ook worden er i pads in de groepen gebruikt.

In de lokalen van groep 3 t/m 8 hangt een digitaal schoolbord (Activbord). Met dit bord kunnen alle computerfuncties worden uitgevoerd. Er kan ook op worden geschreven, op internet mee worden gewerkt, maar ook schooltelevisie worden gekeken. Ook prettig voor de leerkracht: efficiënt en snel! En een bijkomend voordeel is dat krijtstof tot het verleden behoort.

In de lokalen van de kleuters hangt een touchscreen.