Digitalisering (ICT)

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Aandacht voor digitale hulpmiddelen is dan ook een van onze speerpunten. Digitale hulpmiddelen zijn nu en in de toekomst niet meer weg te denken, of het nu in de werk- of thuissituatie is. Iedereen moet met een computer om kunnen gaan en natuurlijk ook met andere digitale hulpmiddelen. Hoe zetten we de digitalisering in? We gebruiken dagelijks en bijna bij iedere les het
touchscreen. De lessen uit de lesboeken worden met de ondersteuning van het touchscreen
interactief en goed gevisualiseerd. De kinderen werken met software die hoort bij de
door ons gebruikte methoden.
Er moet echter wel evenwicht zijn tussen de doe- en denkvaardigheden. Kinderen moeten
niet de hele dag achter een beeldscherm zitten.

Elke groep vanaf groep 1 beschikt over een aantal i pads en/ of chrome books. In de gangen en de lokalen van de school kan met deze  worden gewerkt.

In de lokalen van groep 1 t/m 8 hangen touchscreens. Met deze borden kunnen alle computerfuncties worden uitgevoerd. Er kan ook op worden geschreven, op internet mee worden gewerkt, maar ook schooltelevisie worden gekeken. Ook prettig voor de leerkracht: efficiënt en snel!