Inleiding

De schoolgids is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. De schoolgids bevat een beschrijving van het beleid metLees meer


Open dag

OPEN DAG De schoolkeuze: een belangrijk moment. Het kiezen van een basisschool die past bij u en uw kind is belangrijk. De basisschoolperiode is eenLees meer