OPEN DAG De schoolkeuze: een belangrijk moment. Het kiezen van een basisschool die past bij u en uw kind is belangrijk. De basisschoolperiode is eenLees meer


Inleiding

De schoolgids is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. De schoolgids bevat een beschrijving van het beleid metLees meer


Open dag op basisscholen in Apeldoorn

Op woensdag 16 november 2022, tussen 9.00 – 12.00 uur, staan de deuren van bijna alle basisscholen in de gemeente Apeldoorn open voor kinderen enLees meer