Studiedag KIVA (donderdag 28 juni)

vrijdag 8 juni 2018

Op donderdag 28 juni heeft het team een studiedag. Alle leerlingen zijn op die dag vrij!

Het team krijgt die dag de eerste training van de KIVA methode. Kiva is een methode voor het aanleren van sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Daardoor wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief voorkomen. Vanaf volgend schooljaar gaan we met deze methode werken.

Uit onderzoek blijkt onder meer dat op KiVa-scholen, na twee jaar, het aantal leerlingen dat aangeeft gepest te worden met 63% daalt.

Uit recentelijk onderzoek is gebleken dat er twee schoolbrede programma’s zijn die wel effect hebben op vermidering van pesten en gewenst sociaal gedrag: KiVa en PRIMA. Daarnaast werden positieve effecten gevonden voor Taakspel (alleen voor groep 3, 4 en 5) en Alles Kidzzz (effectief voor individuele leerlingen met gedragsproblemen).

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.kivaschool.nl

Delen via