Rekenactiviteit

vrijdag 7 december 2018

Geregeld doen we in groep 3

‘bewegend leren’. Deze keer gingen we de getallenlijn t/m 30 oefenen. De juf had allemaal kaartjes met getallen erop, die kwamen de kinderen halen, daarna rennen naar de getallenlijn en het kaartje op de goede plek leggen. Dan door rennen naar de hoepel en daar het getal opschrijven. En dan weer een nieuw getal ophalen bij de juf, waarna het opnieuw begint. Erg leuk om te zien dat alle kinderen actief meedoen en super fanatiek zijn. 

Delen via