Ouder gezocht voor de MR

zaterdag 23 september 2017

 

Meepraten op Het Woudhuis? In de MR natuurlijk!

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?

Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. Op Het Woudhuis bestaat zowel de personeels- als de oudergeleding uit 3 leden. In onze MR zitten

namens de ouders: Eric Brouwer (voorzitter), Jan Willem Broek en Jeroen van Roon

namens het team: Karen Hoeflaak, Dineke Thomas en Vincent Barneveld.

 

Wat doet een MR?

De MR denkt mee met de school en het bestuur, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over de visie van de school, nieuwbouw en sponsoring. Een goed functionerende MR kan samen met de ouderraad (OR) een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op school.

Vacature oudergeleding

Dit schooljaar eindigt voor Jeroen van Roon, lid van de oudergeleding, zijn termijn. Dit betekent dat er één vacature is waarvoor wij een enthousiaste ouder zoeken. We zoeken iemand die zich voor een termijn van 2 jaar beschikbaar wil stellen.

Wie mogen er lid worden?

Alle ouders (of voogden) met een kind op Het Woudhuis kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen, zonder dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld.

Waarom zou u in de MR gaan?

Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op Het Woudhuis. U bent nauw betrokken bij de school, kunt meepraten en beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en het bestuur en doet op allerlei uiteenlopende gebieden een schat aan ervaring op.

Geïnteresseerd?

Meldt u zich dan als kandidaat aan via een e-mail naar mrwoudhuis@leerplein055.nl met als titel MR-kandidaat/oudergeleding. Voeg een korte tekst toe waarin u zich voorstelt als kandidaat (met foto) en geef aan waarom u zich kandidaat stelt. Deze informatie gebruiken wij om de ouders te informeren in de volgende Nieuwsbrief. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot vrijdag 27 oktober a.s.

 

 

Delen via