Cito 3.0 ( de derde generatie) op Het Woudhuis

vrijdag 3 februari 2017

Cito is de afgelopen tijd gestart met de introductie van de 3.0 toetsen. De vernieuwing zit niet zozeer in de toets zelf. Voor ouders en leerlingen verandert er dus niets. De vernieuwing zit vooral in de analysemogelijkheden die de scores opleveren en de referentieniveaus die bij de toetsscores worden vermeld. Het gaat te ver om in deze nieuwsbrief uitleg te geven over referentieniveaus.

Ouders die geïnteresseerd zijn in de betekenis van referentieniveaus kunnen via de link http://www.taalenrekenen.nl/referentiekader/introductie/ meer informatie hierover opzoeken.

Het beleid van Leerplein055 is dat dit schooljaar groep 3 alle toetsen van de nieuwe versie Cito 3.0 maakt. Daarna zullen de andere groepen gefaseerd de komende jaren ook deze nieuwe versie Cito 3.0 getoetst krijgen. Voor groep 4 en 5 is het Leerpleinbeleid dat zij alleen voor spelling de nieuwe versie Cito 3.0 maken. Eenmalig in januari 2017 maakt groep 4 en 5 zowel de oude als de nieuwe cito Spelling. Dit omdat er anders geen overlap zit met de normering van de oude Cito spelling en de 3.0 versie.

In het komende rapport vindt u dus zowel een score voor Cito spelling met de oude normering en de nieuwe 3.0 normering. In het eindrapport zal voor spelling alleen nog de 3.0 versie getoetst geworden en dus in het rapport te zien zijn. Momenteel gebruiken we op de Leerpleinscholen nog de oudere indeling van A t/m E. De verwachting is dat we schooljaar 2017-2018 ook zullen overstappen op de nieuwe indeling I t/m V.

Dit geldt voor de 3.0 toetsen alsmede voor de overige toetsen.

 

Delen via