Berichten Roel Oost

woensdag 23 september 2020

 

We zijn begonnen!

Het is nog steeds even wennen, geen ouders in de school, maar voorlopig zullen we het er mee moeten doen.

We hebben nog steeds te dealen met de coronaregels (zie verderop in deze nieuwsbrief), wat echter ook steeds meer went.

We zijn dit jaar in de groepen 3/4 gestart met een nieuwe methodiek schrijven, van verbonden schrift naar blokschrift en na de vakantie starten we met een nieuwe leesmethode (voortgezet technisch en begrijpend) Estafette.

 

Update Corona

Verkouden basisschoolleerlingen mogen weer naar school
Tijdens de persconferentie over het coronavirus van afgelopen vrijdagavond heeft het kabinet de richtlijnen voor kinderen in de basisschoolleeftijd versoepeld. Basisschoolleerlingen mogen naar school als zij een neusverkoudheid hebben zonder koorts. Voor onze leerkrachten zal het prettig zijn om niet steeds geconfronteerd te worden met afwezige leerlingen in de groep. Wij hebben echter ook de verantwoordelijkheid voor ons team dus deze versoepeling levert ook best zorgen op. Wij vragen u dan ook om zorgvuldig af te wegen of uw kind al dan niet naar school kan.

Hieronder leest u de aangepaste richtlijn:
Basisschoolleerlingen mogen naar school als zij een neusverkoudheid hebben zonder koorts. Dit geldt niet als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde corona-infectie óf als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid. Kinderen met andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, (meer dan incidenteel) hoesten en koorts) moeten thuisblijven. Uw kind blijft dan thuis totdat deze klachten 24 uur over zijn.

 

Open dag woensdag 7 oktober a.s.

De open dag gaat in aangepaste vorm door zodat we ouders op een veilige manier de gelegenheid kunnen bieden om zich te oriënteren op een basisschool voor hun kind. Aanmelden voor de open dag is daarom noodzakelijk.

Aanmelden voor de open dag kan via de website basisscholenapeldoorn.nl

De open dag is uitsluitend bedoeld voor ouders die ‘nieuw’ zijn. Onze eigen ouders en/of grootouders kunnen we ditmaal jammer genoeg geen gelegenheid bieden om tijdens de open dag de school te bezoeken.

 

Informatie per groep

Helaas geen informatie middag of avond dit schooljaar.

Vandaag heeft u via de leerpleinapp de informatie schooljaar 2020-2021 ontvangen  met daarbij het introductiefilmpje van de groepsleerkracht. We hopen dat dit voor u voldoende is.

 

Jaarlijkse toestemming gebruik beeldmateriaal

Ook dit jaar vragen wij uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal. De brief heeft u vandaag ontvangen. U kunt hem ingevuld en gescand terugmailen naar de groepsleerkracht, u mag de brief ook uitprinten en ingevuld meegeven aan uw zoon of dochter.

Cliniclowns

Op school staan in de hal en bij de directiekamer twee inzamelboxen voor cartridges en mobiele telefoons. Enkele onderdelen hiervan zijn recyclebaar. Inzamelen is goed voor het milieu en met de opbrengst steunen we Cliniclowns. Voor elke mobiel ontvangt men een vergoeding van €3. Hiermee kunnen de clowns zieke en gehandicapte kinderen afleiding en plezier bezorgen!

NB Graag de spulletjes door de kinderen laten inleveren.

Delen via