Bericht van ons schoolbestuur

maandag 23 maart 2020

Bericht van ons schoolbestuur

Beste ouders/verzorgers,

Sinds maandag zijn de scholen in Nederland bijna leeg. We bevinden ons in een uitzonderlijke
situatie. Op vrijwel alle Leerplein055-scholen zijn deze week enkele leerlingen opgevangen waarvan
een ouder werkzaam is in een cruciale beroepsgroep.

Op onze scholen is deze week het onderwijs op afstand vormgegeven. Ik ben trots op de wijze
waarop onze schoolteams dit hebben opgepakt. We realiseren ons tegelijkertijd dat u zorg, werk en
thuis-onderwijs moet zien te combineren. Legt u voor uzelf en voor uw kinderen de lat niet te hoog!
Ik heb hier ook aandacht voor gevraagd bij onze leerkrachten. Zij zullen u op afstand zoveel mogelijk
ondersteunen.

In hoog tempo zullen grote vraagstukken op ons afkomen en zal niet het onderwijs maar de
gezondheidszorg prioriteit krijgen. De gevolgen van de coronacrisis voor volwassenen én kinderen
zijn groot. Daarbij denk ik aan de onzekerheid over baan en inkomen, het missen van sociale
contacten of situaties waarbij we te maken krijgen met ziekte in onze nabije omgeving.

Om te kunnen blijven inspelen op de nieuwe ontwikkelingen, heeft het crisisteam van Leerplein055
frequent overleg met de andere schoolbesturen en wij zijn vertegenwoordigd in het crisisteam van
de gemeente Apeldoorn. Eventuele aanwijzingen van de rijksoverheid zullen via die kanalen bij ons
terecht komen.

Met vriendelijke groet,
F. Berends
Voorzitter college van bestuur Leerplein055

Delen via