• Open dag

    Op onze school wordt nog echt onderwezen, wij geven les! Kinderen krijgen een instructie op maat.

  • Open dag

Open dag

Open dag basisscholen Apeldoorn gaat niet door

Dinsdag 29 september heeft het kabinet nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ondanks de aanmeldplicht voor de open dag vinden we het nu onwenselijk om twee of drie gezinnen tegelijkertijd in scholen rond te leiden. 

De schoolbesturen PCBO Apeldoorn, Leerplein055 en de Veluwse Onderwijsgroep hebben om deze reden besloten de open dag op woensdag 7 oktober niet door te laten gaan. Het is daarom niet meer mogelijk om aan te melden voor deze dag. Heeft u zich al aangemeld voor de open dag? Dan nemen wij contact met u op. 

We kunnen u wel ontvangen voor een één-op-één gesprek. Dat doen we op een veilige manier en we nemen er de tijd voor. Voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek kunt u het kennismakingsformulier invullen  https://www.obshetwoudhuis.nl/nieuwe-ouder/kennismaken/.
Wij nemen dan contact met u op.  U kunt ook een telefonische afspraak maken met de directeur, Roel Oost :

0553602711 of 0636543805

 

 

Onze school

Het Woudhuis is een openbare basisschool met gemiddeld 135 leerlingen. Onze school is gehuisvest in de moderne, multifunctionele wijkaccommodatie ‘Het Bolwerk’. Ieder kind wordt gezien als individu met eigen capaciteiten en talenten met eigen normen- en waardenbesef en met een eigen karakter. De school moet een plek zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan en waar kinderen zich veilig voelen.

Wij verzorgen onderwijs op maat. Uitgangspunten hierbij zijn de individuele mogelijkheden van het kind en de Cito-scores. Het onderwijs  wordt zo afgestemd dat een leerling een doorgaande ontwikkeling heeft. Een gedegen leerlingvolgsysteem waarborgt het geheel.

Naast onze focus voor de basisvakken en het opbrengstgericht werken, gaan wij ons meer richten op een optimale ontwikkeling van talenten en kwaliteiten bij leerlingen en leerkrachten. Hiervoor hebben wij zogeheten ‘talentateliers’ in het leven geroepen.

 

 

Programma open dag

U bent van harte welkom van 9.00 uur tot 12.00 uur. De koffie en thee staat voor u klaar en u kunt tijdens alle lessen de groepen binnenlopen. In de school hangt een programma  waarop u kunt zien welke lessen er in de klassen worden gegeven. Ook kunt u informatie krijgen over de voor-, tussen- en naschoolse opvang. Natuurlijk verzorgen wij rondleidingen voor bezoekers en heeft u volop gelegenheid om vragen te stellen en kennis te maken met ons team en onze leerlingen!

Op de open dag volgen wij zoveel mogelijk het dagelijkse programma in de groepen. Dit doen wij omdat we nieuwe ouders een goed beeld willen geven van onze manier van werken. Zo kunt u bijvoorbeeld bij de kleutergroep de leerlingen zelfstandig zien werken/spelen in diverse hoeken, in groep 3 kijken naar technisch leren lezen (9.00-10.00), het computerplein in werking zien door diverse groepen (9.30 – 11.00) en leerlingen samen zien tutorlezen (11.40 – 12.00).

Graag tot ziens op onze open dag!

  • spelen grote plein
  • kijken
  • buiten spelen kleuters 2

Kennismaken

Wij adviseren u om gebruik te maken van de mogelijkheid om een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de schooldirecteur te maken. Uw kind is uiteraard ook welkom om hierbij aanwezig te zijn. Voor dit kennismakingsgesprek nemen wij ruim de tijd, rekent u op een gesprek van een uur. Wij vinden het belangrijk dat u een goed beeld krijgt van onze onderwijsvisie, u uw vragen kunt stellen en u de sfeer op onze school kunt ervaren.

Maak een afspraak

Delen via