• Open dag

Open dag

Op woensdag 7 oktober staan de deuren van onze school open voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind. De open dag gaat in aangepaste vorm door zodat we ouders op een veilige manier de gelegenheid kunnen bieden om zich te oriënteren op een basisschool voor hun kind. Aanmelden voor de open dag is daarom noodzakelijk.

Aanmelden* voor de open dag kan via de website basisscholenapeldoorn.nl

We heten je op 7 oktober graag van harte welkom!

*Ouders die zich aanmelden voor de open dag ontvangen een dag van tevoren een e-mail met het bekende triage-formulier en het verzoek om bij verkoudheidsklachten het geplande bezoek af te zeggen en een nieuwe afspraak te maken. Stuur ons in dat geval een mail via het contactformulier klik hier of bel ons op nummer 055-3602711.

 

 

 

Onze school

Het Woudhuis is een openbare basisschool met gemiddeld 135 leerlingen. Onze school is gehuisvest in de moderne, multifunctionele wijkaccommodatie ‘Het Bolwerk’. Ieder kind wordt gezien als individu met eigen capaciteiten en talenten met eigen normen- en waardenbesef en met een eigen karakter. De school moet een plek zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan en waar kinderen zich veilig voelen.

Wij verzorgen onderwijs op maat. Uitgangspunten hierbij zijn de individuele mogelijkheden van het kind en de Cito-scores. Het onderwijs  wordt zo afgestemd dat een leerling een doorgaande ontwikkeling heeft. Een gedegen leerlingvolgsysteem waarborgt het geheel.

Naast onze focus voor de basisvakken en het opbrengstgericht werken, gaan wij ons meer richten op een optimale ontwikkeling van talenten en kwaliteiten bij leerlingen en leerkrachten. Hiervoor hebben wij zogeheten ‘talentateliers’ in het leven geroepen.

 

 

Programma open dag

U bent van harte welkom van 9.00 uur tot 12.00 uur. De koffie en thee staat voor u klaar en u kunt tijdens alle lessen de groepen binnenlopen. In de school hangt een programma  waarop u kunt zien welke lessen er in de klassen worden gegeven. Ook kunt u informatie krijgen over de voor-, tussen- en naschoolse opvang. Natuurlijk verzorgen wij rondleidingen voor bezoekers en heeft u volop gelegenheid om vragen te stellen en kennis te maken met ons team en onze leerlingen!

Op de open dag volgen wij zoveel mogelijk het dagelijkse programma in de groepen. Dit doen wij omdat we nieuwe ouders een goed beeld willen geven van onze manier van werken. Zo kunt u bijvoorbeeld bij de kleutergroep de leerlingen zelfstandig zien werken/spelen in diverse hoeken, in groep 3 kijken naar technisch leren lezen (9.00-10.00), het computerplein in werking zien door diverse groepen (9.30 – 11.00) en leerlingen samen zien tutorlezen (11.40 – 12.00).

Graag tot ziens op onze open dag!

  • spelen grote plein
  • kijken
  • buiten spelen kleuters 2

Kennismaken

Wij adviseren u om gebruik te maken van de mogelijkheid om een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de schooldirecteur te maken. Uw kind is uiteraard ook welkom om hierbij aanwezig te zijn. Voor dit kennismakingsgesprek nemen wij ruim de tijd, rekent u op een gesprek van een uur. Wij vinden het belangrijk dat u een goed beeld krijgt van onze onderwijsvisie, u uw vragen kunt stellen en u de sfeer op onze school kunt ervaren.

Maak een afspraak

Delen via