• Open dag 6 oktober a.s!

Open dag 6 oktober a.s!

Open dag bij alle basisscholen Apeldoorn op 6 oktober a.s!
Aanmelden voor bezoek noodzakelijk!

Woensdag 6 oktober staan de deuren van bijna alle basisscholen in Apeldoorn en omgeving tussen 9.00 – 12.00 uur open voor kinderen en hun ouders die een nieuwe basisschool zoeken. Aanmelden voor je bezoek deze ochtend is noodzakelijk en kan via basisscholenapeldoorn.nl. Reserveer een tijdslot bij één of meerdere basisscholen die je graag wilt bezoeken en maak kennis met de school, de kinderen en het team. De scholen ontvangen je graag op 6 oktober!

Alvast kennismaken Ook voor uw peuter is deze open dag een leuk moment om alvast een kijkje te nemen op school. Het is een mooie gelegenheid om op laagdrempelige wijze de sfeer te proeven op een basisschool. Veelal werkt er een kinderopvangorganisatie samen met de school. Wij werken met diverse scholen samen op hun locatie. Op de open dag kunt u meestal ook een kijkje nemen bij de buitenschoolse opvang en in gesprek gaan met de pedagogisch medewerkers.

Voor het aanmelden en voor meer informatie over de scholen ga je naar www.basisscholenapeldoorn.nl

U bent van harte welkom op onze school!

Onze school

Het Woudhuis is een openbare basisschool met gemiddeld 135 leerlingen. Onze school is gehuisvest in de moderne, multifunctionele wijkaccommodatie ‘Het Bolwerk’. Ieder kind wordt gezien als individu met eigen capaciteiten en talenten met eigen normen- en waardenbesef en met een eigen karakter. De school moet een plek zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan en waar kinderen zich veilig voelen.

Wij verzorgen onderwijs op maat. Uitgangspunten hierbij zijn de individuele mogelijkheden van het kind en de Cito-scores. Het onderwijs  wordt zo afgestemd dat een leerling een doorgaande ontwikkeling heeft. Een gedegen leerlingvolgsysteem waarborgt het geheel.

Naast onze focus voor de basisvakken en het opbrengstgericht werken, gaan wij ons meer richten op een optimale ontwikkeling van talenten en kwaliteiten bij leerlingen en leerkrachten. Hiervoor hebben wij zogeheten ‘talentateliers’ in het leven geroepen.

 

 

Programma open dag

U bent van harte welkom van 9.00 uur tot 12.00 uur. De koffie en thee staat voor u klaar en u kunt tijdens alle lessen de groepen binnenlopen. In de school hangt een programma  waarop u kunt zien welke lessen er in de klassen worden gegeven. Ook kunt u informatie krijgen over de voor-, tussen- en naschoolse opvang. Natuurlijk verzorgen wij rondleidingen voor bezoekers en heeft u volop gelegenheid om vragen te stellen en kennis te maken met ons team en onze leerlingen!

Op de open dag volgen wij zoveel mogelijk het dagelijkse programma in de groepen. Dit doen wij omdat we nieuwe ouders een goed beeld willen geven van onze manier van werken. Zo kunt u bijvoorbeeld bij de kleutergroep de leerlingen zelfstandig zien werken/spelen in diverse hoeken, in groep 3 kijken naar technisch leren lezen (9.00-10.00), het computerplein in werking zien door diverse groepen (9.30 – 11.00) en leerlingen samen zien tutorlezen (11.40 – 12.00).

Graag tot ziens op onze open dag!

  • spelen grote plein
  • kijken
  • buiten spelen kleuters 2

Kennismaken

Wij adviseren u om gebruik te maken van de mogelijkheid om een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de schooldirecteur te maken. Uw kind is uiteraard ook welkom om hierbij aanwezig te zijn. Voor dit kennismakingsgesprek nemen wij ruim de tijd, rekent u op een gesprek van een uur. Wij vinden het belangrijk dat u een goed beeld krijgt van onze onderwijsvisie, u uw vragen kunt stellen en u de sfeer op onze school kunt ervaren.

Maak een afspraak

Delen via