kinderopvang

We zien dat steeds meer ouders te maken hebben met drukke banen, lange werkdagen en volle agenda’s. Als school denken we in zulke omstandigheden graag mee hoe we daarbij uw kinderen zo goed mogelijk kunnen opvangen op buitenschoolse uren. Het Woudhuis werkt samen met twee professionele organisaties voor kinderopvang: Hetkindercentrum.nl en kinderopvang OOK.

Kinderdagverblijf Het Kleine Woud (kinderopvang OOK)

Peuterspeelzaal Het Peuterwoud (kinderopvang OOK)

VSO en BSO Het Grote Woud (kinderopvang OOK)

BSO De Bonte Boom (Hetkindercentrum.nl)

Peuteropvang (Hetkindercentrum.nl)

De kinderopvang vindt plaats in de vertrouwde omgeving van het eigen schoolgebouw. Leerlingen hoeven dus na schooltijd niet te reizen.

 

Delen via