Ouderavond 30 juni jl.

dinsdag 5 juli 2022

Betrokkenheid
Donderdagavond waren er zo’n 20 ouders die op de ouderavond zijn aangeschoven. Na een periode van wisselingen was dit een moment om de ventielen eens open te draaien om daarna samen met een frisse blik de toekomst in te kijken. De betrokkenheid was zeer hoog!

Plan van aanpak
Aanwezig waren de tafelheren: interim voorzitter van bestuurder Jan Paul ten Brink (Leerplein055), Beleidsmedewerker Kwaliteit Bekir Koroglu (Leerplein055) en Rijkelt Middelbeek (Sonar T.C.). Het programma was vooraf ingericht om (ook) in gespreksrondes te praten over verschillende onderwerpen. Uiteindelijk zijn we daar niet aan toegekomen. De avond is gevuld met één brede dialoog ‘Hoe zien we de toekomst van OBS het Woudhuis?’.

Van intern, naar extern, naar groei
De school ligt in een prima voedingsgebied. Ons marktaandeel moet op dit moment vergroot worden. Om dit te realiseren geeft Leerplein055 ons tijd en vertrouwen om aan de slag te gaan. We beginnen intern om de lijnen te versterken; tevreden teamleden, tevreden kinderen en tevreden ouders zijn dé ambassadeurs van nu en de toekomst!

Samenwerken binnen een integraal (kind)centrum
Vanuit daar trekken we op met stakeholders zoals Doomijn en Accres. Doomijn en het Woudhuis hebben een commitment uitgesproken; samen zorgen voor een goede in- en doorstroom van jonge kinderen! Doomijn, Accres en Het Woudhuis onderzoeken samen hoe we van buiten kunnen uitstralen wat er binnen gebeurd. Hoe kunnen we ons jasje aantrekkelijker maken? Wat is daar voor nodig?

Met de input die de ouders donderdag hebben gegeven versterken wij onze aanvliegroute schooljaar 2022-2023.

Hieronder volgen in het kort punten die de ouders ons hebben meegegeven:

Communicatie:

1. Transparante communicatie
Neem ons mee bij de keuzes die gemaakt worden (voor zover mogelijk). Ondertitel hoe een keuze is ontstaan en wat het effect daarvan is. Soms is geen nieuws ook nieuws voor ouders.

2. Communicatiestroom
Berichten komen veelal via Parro maar soms ook elders. Wat kunnen wij als ouders verwachten?

3. Warm welkom
Geef iedere nieuwe leerling en ouder een warm welkom door goede informatievoorziening.

Zichtbaarheid OBS het Woudhuis:
1. Activiteiten
Het zou goed zijn om meer te ondernemen als school maar ook op groepsniveau. Bijvoorbeeld meelopen met de avondvierdaagse en inloopmomenten/ouderavonden.

2. Ouderparticipatie
Ouders worden graag betrokken bij activiteiten in de groep. Laat de leerkrachten ons enthousiasmeren.

Voortgang na ouderavond:
Ouders geven aan dat een voortgangsavond gewenst is. Samen terugkijken (evalueren) naar afgelopen donderdag en het eerste kwartaal en vooruitkijken.

Samen op pad!
We nemen u graag mee in alles wat er in het verschiet ligt en gaan ervoor om met de kinderen en u samen te werken. Ons team kijkt daar enorm naar uit!

Delen via