Agenda MR vergadering

dinsdag 23 februari 2021

Agenda MR vergadering

 

Vergadering Medezeggenschapsraad

Maandag 8 maart 2021

Google meet

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

 

AGENDA

 

Intern MR 19.30 – 20.00 uur

 

1. Opening

2. Mededelingen
3. Ingekomen post
4. Bespreken stukken MR vergadering
5.  Rondvraag

 

MR, Directie en GMR 20.00 – 21.30 uur

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen
4. Vaststellen notulen 25 januari
5. GMR
6. Corona maatregelen
7. Stavaza onderwijs na thuisonderwijs (Myrthe)
8. Formatie (Roel)
9. Wat communiceren we nav deze MR vergadering?
10. Rondvraag

Delen via