Agenda MR vergadering

dinsdag 30 juni 2020

Agenda MR vergadering

Vergadering Medezeggenschapsraad

Maandag 6 juli 2020

Via Google Meet

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

AGENDA

 

MR, Directie en GMR

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Vaststellen notulen 25 mei
 5. Ingekomen post
 6. GMR
 7. Werkverdelingsplan
 8. Corona maatregelen / terug naar school Ouderpeiling
 9. Talentateliers
 10. Rondvraag

 

Intern MR

 1. Rondvraag

 

Delen via