Agenda MR vergadering

woensdag 20 mei 2020

Agenda MR vergadering

Vergadering Medezeggenschapsraad

Maandag 25 mei 2020

Via Google Meet

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

AGENDA

MR, Directie en GMR

  1. Opening
  2. Vaststellen van de agenda
  3. Mededelingen
  4. Vaststellen notulen 20 april
  5. Ingekomen post
  6. GMR
  7. Corona maatregelen / terug naar school
  8. Formatie overzicht 2020-2021
  9. Rondvraag

Intern MR

  1. Rondvraag

 

Delen via