Agenda MR vergadering 20 april

vrijdag 10 april 2020

Agenda MR vergadering 20 april

Vergadering Medezeggenschapsraad

Maandag 20 april 2020

Via Google Meet

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

AGENDA

MR, Directie en GMR

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Vaststellen notulen 9 maart
 5. Ingekomen post
 6. GMR
 7. Verslag interne audit en plan van aanpak
 8. Formatie overzicht 2020-2021 (incl inzet werkdruk middelen; instemming PMR)
 9. Vakantierooster (MR al akkoord)
 10. Rondvraag

Intern MR

 1. Begroting 2020
 2. Rondvraag

 

 

 

Delen via