woudhuis-nieuwsbrief
nieuwsbrief openbare basisschool Het Woudhuis | november 2022
IMG_0085

Talent

Met talent bedoelen we op het Woudhuis dat kinderen in onze school mogen ontdekken waar hun belangstelling ligt, waar ze goed in zijn, waar ze affiniteit mee hebben. Wij geloven dat alle kinderen beschikken over talloze mogelijkheden en zien het als onze taak om daar ruimte voor vrij te maken.

In de kamerbrief van 2014 zegt het Ministerie OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap):
'Talent is het vermogen om uit te blinken in een of meer vakken of vaardigheden. Dat vermogen is niet alleen aangeboren, het is vaak ook een zaak van oefening en doorzettingsvermogen.

Kortom, ieder kind op onze school heeft talent en wij zetten ons in om dat talent aan te spreken op school.

Een mooi bruggetje om het even te hebben over de Medewerkersdag Leerplein055 afgelopen 9 november. Daar stond talent behoorlijk in de kijker. We hebben genoten van optredens, verhalen, opdrachten en ontmoetingen. Een dynamische dag waar ruimte en aandacht was voor iedere werknemer. Wat een mooie kers op de taart met het behalen van een ruim voldoende waardering van de Onderwijsinspectie!

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Susanne Vermeulen - Zwerver
directeur OBS het Woudhuis
Image (52)

Kabouterpad

Afgelopen maandag zijn we op school gestart met het Kabouterpad. Hiermee hebben we het herfstthema samen met alle kabouters ingeluid. De kabouter met leestalent las de andere kabouters voor en daarna gingen ze buiten aan de slag met allerlei opdrachten. Heeft u al wat herfstweetjes gehoord aan de keukentafel?

Hartelijk dank aan de ouders van de AC voor de versnaperingen en de andere ouders voor het begeleiden van de groepjes!

IMG_0285

Boom voor op het plein

De gemeente heeft op de Boomfeestdag bij het Tiny Forest een boom gepland voor ons nieuwe plein! Ziet u hem staan links op de foto? Hij mag daar even logeren tot het schoolplein zijn make-over krijgt in het voorjaar. Daar mag hij gaan zorgen voor extra schaduw en minder hitte stress. Tegen die tijd zal er vast een talentvolle tuinder staan te trappelen om een gat te graven om de boom zijn plek te geven.

IMG_0291

Sinterklaas

Op maandag 5 december komt ook Sinterklaas met zijn Pieten bij ons op school. Wat een gezellige dag zal dat worden. Ieder kind mag zich verkleden, wat een feest!

De hele school is prachtig opgetuigd door de AC en juf Malou heeft een spectaculaire stoomboot gebouwd op het leerplein bij de onderbouw. Er is van alles te doen, van bakkerij tot stuurhut. De kinderen spelen tot de laatste seconde heel betrokken. Wat natuurlijk wel risico's met zich mee brengt.... straks zijn ze net zo goed als Piet; bakken ze de lekkerste pepernoten en verpakken ze de cadeautjes als prachtige kunstwerken... als Sinterklaas zich maar niet vergist en de verkeerde Pietjes mee naar huis neemt!Image (53)

Opendag

We mogen terug kijken op een druk bezochte opendag op 16 november jl., van 9 uur tot 12.15 uur zijn we non-stop bezocht. Noa, Nienke, Eke en Femke hebben de gasten heel uitgebreid rondgeleid en de AC en juf Susanne vulden hen hier en daar wat aan.

Op de opendag hebben we een flyer meegegeven waarin onze kernwaarden staan beschreven, een leuke actuele editie die we op Parro met u gedeeld hebben vandaag. Deze is ook terug te lezen op: Flyer OBS het Woudhuis '22 | het woudhuis

Image (54)

Thema 'Het waait'

Wat verstaan we onder kunst? Wat doet een kunstenaar? Wat voelt een kunstenaar? Ieder heeft daar zijn eigen idee bij en daar beginnen de kunstlessen met Marleen Witteveen vandaag mee. Kun je er een antwoord op vinden waar je het allemaal mee eens bent? Leuke vraag om eens in de groep te gooien.

Groep 1/2 en groep 3/4 gingen na de oriëntatie aan de slag met de opdracht: Maak een schilderij van een taart in een vreemd landschap. Zullen wij deze schilderijen terug zien op de expositie?

Groep 5/6 en groep 7/8 moesten flink in de benen bij het stellingenspel 'Sta op voor de Kunst'.... oh ja, wat is nou eigenlijk Kunst?
Zij voerden de opdrachten uit: Teken een theepot en een theepot die nog nooit iemand heeft gezien in de stijl van René Magritte (surrealisme). Tja... is dat dan kunst?

Volgende week gaat Marleen weer verder met de kunstlessen, nog 5 weken lang zodat we op maandag 19 december een prachtige expositie openen om 14.00 uur.

Komt u ook, met uw ouders, buurman, tante of broer? Kom er samen achter wat nou echt Kunst met een grote K is!download (2)

KIVA

Met de KiVa-lessen worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school. Door de wisselingen op school zijn we minder intensief bezig geweest met de lessen maar vanaf december starten we volop met de lessen, komen er in alle klaslokalen de posters te hangen en........
starten we met een leerlingenraad!!! Want ieder heeft een stem op school, zo ook (juist) onze kinderen. We nemen u hier graag in mee via Parro, dus houdt onze berichten in de gaten.

Agenda

28 jun

Studiedag, alle leerlingen vrij

12 jul

Laatste schooldag

13 jul
t/m
25 aug

Zomervakantie

13 jul
t/m
25 aug

Zomervakantie

26 okt
t/m
3 nov

Herfstvakantie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...