woudhuis-nieuwsbrief
nieuwsbrief openbare basisschool Het Woudhuis | augustus 2022
9328c385-420d-4b70-bc3a-2eea989116d5
Beste ouders en lezers,

Afgelopen maandag hebben we samen het schooljaar ingeluid. Als ik nu uit mijn raam kijk zie ik allemaal figuren door onze kinderen op het plein getekend, wat een vrolijkheid! Wat fijn dat velen van u even bleven voor een kopje koffie en een praatje. Want met deze 'kleine' momentjes ervaar ik gezamenlijke verbondenheid en betrokkenheid.

Verbondenheid en betrokkenheid
Deze twee kernwaarden behoren tot onze visie. Mooie woorden waar we graag betekenis aan willen geven. De startdag van het team stond dan ook helemaal in het teken van deze twee waarden. We hebben het gehad over de aankomende weken die ook wel de Gouden Weken genoemd worden. In de groepen onmisbare weken om heel bewust te investeren in jezelf en elkaar, op groepsniveau en op schoolniveau. In deze nieuwsbrief ga ik in op het schoolniveau want daar bent u als ouder onmisbaar voor ons.

Ik wens u veel leesplezier toe en voor vragen kunt u mij bereiken door binnen te lopen op maandag en donderdag of een mailtje te sturen naar fzwerver@leerplein055.nl .

Met vriendelijke groet,

Susanne Vermeulen - Zwerver
directeur OBS het Woudhuis
group-g41a6ac2aa_1280

De Gouden Weken

De term de Gouden Weken vliegt u op Parro om de oren. Maar achter de activiteiten zoals spelletjes en gesprekken ligt een visie. Ik wil u hier graag kort in meenemen.

Een goed begin
Het draait allemaal om groepsvorming. Want na een lange vakantie begint de vorming gelijk al op de eerste schooldag. De kinderen en de juf of meester gaan elkaar verkennen net zoals zij samen de regels en routines verkennen. Dit proces beïnvloedt het pedagogisch klimaat. Met aandacht voor deze periode beogen wij een veilig klimaat voor de rest van het jaar.


5 fasen van groepsvorming
Groepsvorming bestaat uit vijf fasen die een groep in ongeveer zes weken doorloopt. Na deze weken zijn de rollen, normen en waarden grotendeels bepaald voor de rest van het jaar. De fasen zijn:
 • Forming: oriënteren
  Leerlingen leren elkaar kennen, de groep zoekt naar veiligheid en structuur.
 • Storming: presenteren
  De verhouding tussen leerlingen wordt duidelijker, wie is er een leider, wie een volger?
 • Norming: normeren
  De regels, waarden en normen van de groep worden bepaald. Iedereen krijgt een eigen taak in de samenwerking.
 • Performing: presteren
  De groep wordt een team en is klaar voor samenwerking. Er zijn ongeschreven regels waar iedereen zich aan houdt.
 • Reforming: evalueren
  Het einde van het jaar of periode is in zicht. Dit afscheid geeft weer een nieuwe groepsdynamiek, denk bijvoorbeeld aan het afscheid in groep 8.
Bron: Leraar24.nl

IMG_8594

Pleinfeest

Heeft u het nog op uw netvlies? Voor de vakantie ontving ieder kind voor haar ouders dit bedankje maar tevens de uitnodiging 'save the date'.

16 september
Op 16 september start het feest om 17.00 uur en om 17.30 uur knallen we met een openluchtshow, waarin alle groepen mee doen. Zij presenteren zichzelf aan de hand van een Gouden Show ingestudeerd onder begeleiding van Tim Koldenhof Producties.

Na de show nodigen wij iedereen uit om deel te nemen aan de rest van het feest. Voor de kinderen zullen er strippenkaarten te koop zijn waarmee zij kunnen kiezen uit verschillende spelletjes en activiteiten. Ook zal er iets te eten en te drinken zijn. De opbrengst komt ten goede van de school.

We zullen de avond afronden rond de klok van 19.15 uur.
sketch-g07f618edc_1920

Startgesprekken

Inmiddels hebben de leerkrachten in Parro een oproep geplaatst voor startgesprekken. U heeft zich al ingeschreven of gaat dit nog doen, dit kan allemaal in de app. Vandaag krijgen de kinderen het invulformulier mee waarmee u met uw kind het gesprek kan voorbereiden.

Het startgesprek past goed thuis in de Gouden Weken. We proberen een zoveel mogelijk interactief gesprek te hebben met u, uw kind en de leerkracht. Op deze manier bouwen we samen een vertrouwensrelatie op. Dit doen we bewust vóór de algemene Oudermiddag, die ontmoeting is meer bedoelt om elkaar collectief te ontmoeten.

IMG_8596

Schaaklessen van meester Karel

Vandaag is meester Karel met Lizan (Valk) uit groep 7/8 bij ons in de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 geweest zodat ieder kind kennis kan maken met het schaakspel! De betrokkenheid in groep 5/6 was hoog zoals u kunt zien.

Schaken is een leuk uitdagend spel.
Je leert spelenderwijs kritisch en creatief denken, problemen oplossen en plannen maken.
Je leert met elkaar overleggen en oefent zelfbeheersing: ‘Kijk eerst wat je tegenstander kan doen!’ De eerste lesserie van dit seizoen voor leerlingen van Het Woudhuis begint maandag 29 augustus. Gediplomeerd schaakleraar Karel van Delft geeft de lessen.


De lessen zijn geschikt voor beginners en gevorderden. Dat kan door de workshopachtige opzet. De schaaklessen zijn een initiatief van Schaakacademie Apeldoorn.
Voor meer info ontvangt u een bericht en formulier via Parro.
IMG_8597

Juf José (beweegcoach) stelt zich voor

Ik ben José van der Geugten-Adema. In 2014 heb ik de Calo in Zwolle afgerond. Sinds 2015 ben ik werkzaam bij Accres als vakdocent bewegingsonderwijs. Mijn hoofdtaak is het verzorgen van gymlessen aan de kleuters tot en met groep 8. Dit doe ik zowel op het regulier als het speciaal onderwijs. En nu ook bij het Woudhuis voor groepen 3/4, 5/6 en 7/8!

Maandag heb ik kennis gemaakt met de groepen door middel van een leuk spel maar vandaag (donderdag 25 augustus) zijn we lekker gaan bewegen in de zaal.

Ik ben moeder van 2 kinderen waarvan de 2e net is geboren. Verder ben ik gek op zwemmen!

customer-g5d75a5c74_1920

Schoolontwikkeling

Het team heeft op de startdag ook een start gemaakt met Focusgroepen. Als de kernwaarden verbondenheid en betrokkenheid centraal staan is dat hét moment om de handen ineen te slaan om samen aan onderwijskwaliteit te gaan werken.

Focusgroep?
Een focusgroep bestaat uit 2 tot 3 teamleden die kwalitatief samenwerken aan de ontwikkelingen van de kernvakken, rekenen, spelling en lezen. Samen onderzoeken zij wat de meest effectieve didactiek is en wat dit betekent voor het handelen in elke groep op het Woudhuis. Het team heeft zich opgesplitst omdat focus alleen lukt als je je kan concentreren op 1 doel wanneer jij de ontwikkeling uitzet. Dit betekent vertrouwen hebben in elkaar bij het uitvoeren van elkaar adviezen en opdrachten. Een focusgroep neemt te allen tijde de rest van het team mee in hun onderzoek.
feedback-g7c398c262_1920
U heeft deze nieuwsbrief gelezen en heeft u misschien een idee voor de redacteur ;) of juist feedback op wat u heeft gelezen?

Graag ontvang ik van u een mail op fzwerver@leerplein055.nl of woudhuis@leerplein055.nlU ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...