Openbare basisschool Het Woudhuis

Het Woudhuis is een openbare school in de wijk Het Woudhuis. De school is gevestigd in het multifunctionele gebouw en wijkcentrum Het Bolwerk, waarin o.a. ook kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zijn gevestigd.

Op Het Woudhuis willen wij onze leerlingen bruisend onderwijs bieden, voor iedereen toegankelijk, waar iedereen zich veilig voelt en waar modern onderwijs gegeven wordt. De school heeft als motto: “Samen helemaal jezelf zijn”.

Binnen een veilige leeromgeving wordt duidelijk aandacht besteed aan de basisvaardigheden waarbij moderne onderwijs leermiddelen en ICT als belangrijke instrumenten worden ingezet. We streven naar een maximale ontplooiing van de leerlingen door het bevorderen van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en taak verantwoordelijkheid. Ook stemmen we het onderwijs zo af dat een leerling met een verschil in leertempo, leerstijl, werkhouding, leercapaciteit en sociale competentie een doorgaande ontwikkeling doormaakt waarbij er sprake is van een goede balans tussen klassikaal onderwijs en individueel afgestemd onderwijs.

Naast onze focus voor de basisvakken en het opbrengstgericht werken, gaan wij ons meer richten op een optimale ontwikkeling van talenten en kwaliteiten bij leerlingen en leerkrachten. Hiervoor hebben wij zogeheten ‘talentateliers’ in het leven geroepen.

Op dit moment telt de school rond de 87 leerlingen verdeeld over 5 groepen. De meeste leerlingen komen uit de wijk, waarbij ouders bewust hebben gekozen voor een openbare en kleinere school in de buurt.

Kom kennismaken op de Open Dag op woensdag 6 april a.s.